Kochane,

zrealizowanie Waszego zamówienia wymaga od nas przetwarzania Waszych danych takich jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu.

Ponieważ zależy nam abyście były zadowolone nie tylko z naszych produktów i obsługi ale również na tym byście  korzystając z naszego sklepu czuły się komfortowo będąc spokojne o swoje dane osobowe dlatego poniżej przedstawiamy informacje dotyczące ochrony danych i ich przetwarzania.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM WASZYCH DANYCH?

 

Administratorem Waszych danych jest spółka PINA Kmieć Spółka Jawna z siedzibą w Zgórsko, ul. Leśna 15, 26-052 Sitkówka-Nowiny, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000697270, posiadająca numer NIP: 657-293-34-40, będąca właścicielem sklepu dalej zwana „Administratorem”.

 

JAK MOŻECIE SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

 

Zarówno w sprawie danych osobowych jak i wszystkich innych kwestii związanych z naszą działalnością jesteśmy dla Was dostępni pod tym adresem:  Pina Zgórsko, ul. Leśna 15, 26-052 Sitkówka-Nowiny. Możecie do nas także napisać maila na adres: rodo@pina.pl lub zadzwonić pod numer: tel. +48 606 841 469:

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY WASZE DANE

 

Wasze dane są przetwarzane w następujących celach:

1)      do realizacji składanych przez Was zamówień,

2)      aby utrzymać założone przez Was konto, w którym możecie sprawdzać historię swoich zamówień i status aktualnych zamówień, a nadto dzięki założeniu konta nie musicie każdorazowo wpisywać swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia,

3)      marketingu bezpośredniego naszych usług.

 

CZEMU NIE POBIERAMY OD WAS ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH?

 

Akty prawne dotyczące danych osobowych regulują podstawy przetwarzania danych osobowych. Wśród nich oprócz zgody jako przesłanka przetwarzania danych wskazana jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczące, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO) oraz prawnie usprawiedliwiony interes administratora, którym jest przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).

 

Wasze dane są przetwarzane na następujących podstawach:

1)      do realizacji składanych przez Was zamówień – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

2)      aby utrzymać założone przez Was konto, w którym możecie sprawdzać historię swoich zamówień i status aktualnych zamówień, a nadto dzięki założeniu konta nie musicie każdorazowo wpisywać swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

3)      marketingu bezpośredniego naszych usług - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 

COOKIES

 

Nasz sklep korzysta z plików cookies w celu między innymi monitorowania ruchu na stronie. Ponadto, reklamujemy Wam nasze produkty korzystając z aplikacji Google Adwords i Facebook Pixel.

 

W związku z tym, nasza strona na te potrzeby zbiera informacje o przeglądanych produktach, co jest dodawane do koszyka, cenach produktów oraz informacje o złożonym zamówieniu i za jaką kwotę. Nie są przesyłane dane identyfikacyjne bezpośrednio klienta jak imię czy nazwisko, tylko nr ID produktów / zamówień.

 

Zgoda na korzystanie z plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym czasie wycofa, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

 

PAMIĘTAJCIE, jeśli nie chcecie, aby Wasze dane były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego naszych usług, w tym profilowania możecie wnieść bezpłatny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jak wnieść taki sprzeciw? Po prostu napiszcie do nas w tej sprawie na adres:  Pina Zgórsko, ul. Leśna 15, 26-052 Sitkówka-Nowiny lub za pośrednictwem maila:  rodo@pina.pl

 

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ WASZE DANE?

 

Przepisy nakładają na nas obowiązek poinformowania Was o okresie, przez który będziemy przetwarzać Wasze dane. Mając na względzie specyfikę naszej działalności, w tym możliwość składania przez Was reklamacji, ale również inne obowiązki nakładane na nas jako podmioty gospodarcze, w tym przepisy prawa podatkowego, Wasze dane będą przechowywane i przetwarzane co do zasady przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

 

Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 

Mamy nadzieję, że korzystacie z naszych kont w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) i śledzicie na bieżąco nasze posty. Jeśli tak, to Wasze dane są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Was o naszych działaniach oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Wami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

WASZE PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Pamiętajcie o tym, że w każdej chwili macie prawo do żądania od Nas dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

W celu ułatwienia Wam dostępu do Waszych danych możecie w dowolnym momencie uzyskać dostęp do informacji jakie gromadzimy w naszym sklepie. Po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie należy kliknąć przycisk „Moje Dane Osobowe”, aby móc automatycznie pobrać kopię swoich danych osobowych w postaci pliku PDF lub CSV.

 

Jeśli macie u nas założone konto to swoje dane możecie, w każdej chwili zaktualizować logując się do swojego konta i wprowadzając w nim odpowiednie zmiany.

 

Macie też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ale wierzy, że dzięki stosowanym przez nas standardom przetwarzania danych, nie będzie takiej konieczności.

 

PAMIĘTAJCIE, że w celu realizacji Waszych zamówień są nam niezbędne Wasze dane. Wasze dane są - na etapie dokonywania zakupu - przetwarzane przez podmiot za pośrednictwem którego zdecydowaliście się zrealizować płatność, a na etapie dostawy - firmom, za pośrednictwem których realizowana jest dostawa.

 

Ponadto, w związku z realizacją świadczonych Wam usług i organizacją naszej pracy Wasze dane będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, marketingowe, w tym podmiotom umożliwiającym wysyłkę newsletter’ów takim jak Freshmail.

 

W razie pytań, pozostajemy do Waszej dyspozycji!